DATA VISION

מערכת לניהול אוספים דיגיטליים

מערכת אינטרנטים התומכת בסטנדרטים בינלאומיים לניהול מידע בארכיונים ומאפשרת חשיפה ואחזור של מידע דיגיטלי אשר נאסף ואורגן על ידי מוסדות שונים.

 • תמיכה בכל סוגי המדיה הדיגטלית
 • יכולת חיפוש ואחזור חומרים מתקדמת
 • תצוגת חתכי חיפוש ואפשרות סינון תוצאות חיפוש
 • תמיכה בסטנדרטים בינלאומיים לניהול מטהדטה
 • בניית תבניות לתיאור רשמות על פי צרכי הלקוח
 • יכולת ניהול של מליוני רשומות
 • תפעול פשוט ואינטואיטיבי
 • יכולת יבוא נתונים מתקדמת
 • גמישות, דיוק ואבטחת נתונים

DAF

מערכת לניהול מידע ארכיוני

מערכת לניהול ארכיון התומכת בסטנדרטים
בינלאומיים של ארכיונים המבוססים על תקן ISAD-G.
המערכת מהווה פתרון ממוחשב לניהול ארכיונים ומאפשרת גישה למגוון פלטפורמות אפשריות.

 • מספקת אפשרות לניהול תהליכים בארכיון (מיקום, הזמנות, השאלות ...)
 • חיפוש מהיר על כל המלל המוזן במערכת
 • תמיכה בתקני ISAD-G ו –ISAAR
 • בניית תבניות לתיאור רשמות על פי צרכי הלקוח
 • תמיכה בכמות גדולה מאוד של רשומות
 • שימוש אינטואיטיבי ופשוט
 • יכולת יבוא נתונים מתקדמת

DIAMONDS

מערכת למיון, ייצור ומכירת יהלומים

מערכת ERP למיון, ייצור ומכירת יהלומים, אשר מכסה כל הפעילויות המתרחשות מרגע הוצאת היהלום מהמכרה ועד מכירתו.

 • מעקב על מוצרים החל מתהליך הכריה וכלה בתהליך השיווק
 • מעקב אחרי כל פעולות המיון
 • תמיכה בתהליכי ייצור היהלומים
 • הגדרת תהליכי זרימת מוצר על פי צרכי הלקוח
 • תמיכה במסכי מגע
 • אינטגרציה למשקלים, מדפסות ועוד
 • גמישות, דיוק ואבטחת נתונים
 • שימוש פשוט ואינטואיטיבי
 • מנגנון הרשאות קפדני ומפורט לכל הפעולות במערכת

OMS

מערכת לניהול מגנזות

מערכת לניהול מגנזה המאפשרת הקלדת נתונים, ניהול מיקומים, ביעור רשומות ומנגנון הזמנות והשאלות מתקדם

 • ניהול מיקומים ומכלים
 • מנגנון הזמנות והשאלות
 • ביעור תיקים
 • ניהול רשומות

ATM

מערכת לניהול נכסים

מערכת לניהול מכירה ושהכרת נכסים, הכוללת יכולות כגון חישוב המדד והצמדה חודשית. למערכת יכולת התממשקות לתוכנת הארכיון

 • ניהול נכסים
 • ניהול ומעקב על מכירת והשכרת נכסים
 • חישוב עלויות שכר דירה חודשי על פי חוזה שכירות

צור קשר

Copyright © 2016 KeySoft